Invest Sofia отблизо

Екипът на Invest Sofia е съставен от компетентни и отдадени професионалисти. Те притежават уменията, или казано в наш стил, суперсилата експедитивно да проправят пътя на инвеститори и компании, заинтересовани да правят бизнес в София. Повече за агенцията ще разберем от началника на отдел “Инвестиции“ Виктор Гусев.

Здравейте, Виктор! Разкажете ни повече за Invest Sofia?

Столичната агенция за приватизация и инвестиции Invest Sofia е част от общата администрация на Столична община. Ние предлагаме обслужване на едно гише (one stop shop) за инвеститори, компании, предприемачи и стартъпи от България и чужбина, които искат да стартират, развият или разширят своя бизнес. Ние подпомагаме различни местни и международни компании от всички сфери в намирането на бизнес възможности в град София и предоставяме цялата необходима информация и насоки за навлизане на дадена компания или стартъп в столицата. Агенцията, в тясно сътрудничество със Столична община, подкрепя компаниите да стартират своята дейност по бърз и лесен начин. Предоставяме задълбочени анализи и доклади за местния бизнес климат, които служат за основна база при взимането на решение дадена компания да направи експанзия в град София. Агенцията издава и сертификат за инвеститор клас В, което дава редица предимства на сертифицираните компании, като прилага заложените в закона насърчителни мерки. Нашите услуги са безплатни и винаги съобразени с точните нужди на инвеститорите.

Каква е вашата позиция и откога работите в агенцията? Как натрупаният предишен опит ви доведе дотук?

Моята позиция е началник отдел “Инвестиции” и съм част от агенцията от януари 2021 г. Работих в международна ИТ компания, която се разрастваше бързо, и имах шанса да наблюдавам процесите от другата страна, което ми даде възможност да познавам спецификата на стъпване и разрастване на компания на софийския пазар, което, от своя страна, ми помага и до днес при съдействието на компании за стартиране или разрастване на техния бизнес в София.

Кое според вас е най-голямото ви постижение в кариерата дотук?

Това е успехът да се преборим с екипа ми да разубедим една голяма световна компания да отвори своя офис в друга европейска столица и да дойде в София. С помощта на различни наши партньори ние представихме града и дадената екосистема обективно и благодарение на тази наша презентация компанията реши да дойде в града ни на посещение, организирахме двудневна визита с много и различни заинтересовани страни и накрая те отвориха офиса си тук, в София, и в него вече работят над 100 служители.

С какви предизвикателства сте се сблъсквали в професионалната си практика? Кое е най-трудното във вашата професия?

С оглед на огромното разнообразие от функции на агенцията предизвикателствата са много и различни. Но може би най-голямото предизвикателство, с което съм се сблъсквал, е да съумея да се поставя в обувките на инвеститора и по този начин да го разбера и да се опитам да му представя даден анализ за града по начин, по който за него би бил най-акуратен и приложим, без излишна информация, а професионално и обективно.   

Компании от каква сфера най-често искат да инвестират или да се развиват в София? Какви са най-често задаваните въпроси към вас?

Безспорно това са компаниите от ИТ сферата. И това не е случайно, защото при тези компании е много високо ценен човешкият ресурс, а градът ни разполага с много добри училища и университети, които превръщат младите хора в ценен актив на София и чрез тях градът ни се превръща в притегателен център за такива компании. Естествено, и най-често задаваните въпроси на инвеститорите са свързани с човешкия ресурс на града ни. Безспорно за мен най-ценният капитал на София са хората. 

Каква е визията на Invest Sofia за 2024 година?

Визията на агенцията е да продължава да спомага за развитието на инвестиционния климат в града посредством увеличаване на инициативите и партньорствата, които позиционират града пред местния и националния бизнес като потенциална дестинация за инвестиции. Разширяване на партньорската мрежа, което би довело до по-широкообхватно изготвяне на нужните анализи и доклади, които са основна база за потенциалните инвеститори при вземането на решение за откриване или разширяване на техните дейности на територията на Столична община.

РЕКЛАМА