Flag Trap

Flag-Trap in Maina Town

Помогни на Maina Town да реши ЗА или ПРОТИВ флагчетата в кв. Капана. В тази игра имаш възможност да махаш или врънеш Флагчетата из улиците на кв. Капана.

.

Тегели из Майна Town

Тегел по Главната е задължителен за всеки жител или посетител в Майна Town. Влез в 8 битовият свят на Майна Town където в ролята на Ал-Йоша направи скоростен тегел надбягвайки се със Статуята на Съединението. Прескачай раздавачите на листовки и дай автограф на Стефчо.