Горите също имат своите супергерои. И няма да ви изненадаме, като ви кажем, че те не летят и не се катерят по небостъргачи. Те са обикновени хора, чиято суперсила се нарича любов към природата. Днес ще ви запознаем с две горски супергероини – Яна Барзова и Нели Дончева от WWF.

Здравейте! Да започнем с един по-общ въпрос. Какво отношение имат горите към качеството на живот на градските хора?

Горите около и в градска среда подобряват значително качеството на живот на градските хора, нашето физическо и емоционално здраве. Как? Ето няколко примера: гората пречиства въздуха, включително от прахови частици, които са с висока концентрация в градовете;  дърветата, изпускайки фитонциди за самозащита от вируси и бактерии, предпазват и нас, хората, като намаляват заболеваемостта; времето, прекарано в гората, намалява нивата на стрес при хората и ни прави по-добри и сговорчиви. Все по-популярна става японската практика “горско къпане“ (шинрин-йоку), което всъщност е най-лесният начин да се свържем с природата и да се възползваме от лечебните й свойства. 

Защо са толкова важни старите гори? По какво се отличават те от останалите?

Важни са, защото са пълни с живот, приказни са и за съжаление, са останали много малко стари гори – по света и у нас. Представете си гора от приказките – гигантски дървета, гъсти шубраци, малки открити пространства, дървета с пречупени върхове и хралупи, огромни паднали стволове, изобщо разнообразие на микроместообитания и микроклимат.  

Старите гори са като Ноев ковчег – съхраняват многообразие от мъхове, гъби, лишеи, които се развиват по мъртвата дървесина – основна тяхна характеристика, редки видове растения и животни, които се срещат само там просто защото се нуждаят от големи хралупати дървета, в които намират убежище или отглеждат малките си; от мъртва дървесина в различен стадий на разпад, с която се хранят или в която се крият, или пък като кълвачите – похапват ларвите на бръмбари, които ядат дървесината. 

Старата гора много прилича на едно човешко общество – има дървета на всякакви възрасти – стари, зрели, млади и даже “бебета“. В тези гори има дори “детски градини“ – това са групите от поници и гъст подраст, млади фиданки, които можем да видим на местата, в които е полегнал дървесен гигант, например повален от силен вятър или поразен от мълния  – освободил е пространство и най-вече достъп на светлината до почвата, в която години наред са дремели семената на околните дървета, а сега под лъчите на слънцето се събуждат за живот. 

Наистина ли България е доста по-богата на стари гори от повечето европейски държави?

Да, България е сред първенците в Европа. Едни от най-добре запазените стари гори в България се намират в резервати и в трудно достъпни райони в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Странджа, Славянка и Беласица. 

Как се опазва една стара гора? С охрана, камери, мечки на пост? 

Най-добрият начин за опазване на каквото и да било е информираността, общественият интерес и съпричастността на хората. На обществено достъпната платформа за горите в България, поддържана от WWF – https://gis.wwf.bg може да се информираме къде се намират защитените стари гори в България.

Има ли случай на животно, чието местообитание е възстановено и популацията му отново се е увеличила?

Със сигурност има много такива случаи по света, но когато говорим за гори, възстановяването на местообитания отнема дълги години и резултатите се виждат след време. Сещам се за една случка от преди няколко години. Бях в Маджарово, където през последните лета прекарвах всеки мой ден. Живеех буквално в гората. Една вечер с приятели чухме обаждането на горски улулици, което ни изненада много. Проследихме откъде се обаждат и намерихме две птици. В следващите дни споделихме информацията с други приятели, които работят там от доста години, и те потвърдиха, че никога досега не са ги чували и виждали в тази гора. Това обаче си имаше своето обяснение – всъщност гората тепърва навлизаше във възраст, която започва да предлага подходящи условия за заселването на видове като горската улулица. 

Кои са животинските видове у нас, които страдат най-силно от незаконната сеч?

Не мога да кажа за конкретен вид, но със сигурност са засегнати тези, които са силно специфични за горските местообитания. Например трипръстият кълвач, за който знаем, че обитава само старите гори. Ако бъде изсечена някоя гора, която е негово местообитание, това със сигурност ще окаже влияние върху него. 

Как да различаваме законната от незаконната сеч? По бягащия презглава дървосекач?  

Би било чудесно всеки гузен да започне да бяга! За съжаление, често тези, които извършват незаконен дърводобив, умеят да прикриват действията си. Казвам дърводобив, защото незаконната дейност не включва само отсеченото без позволение дърво. Все пак има няколко основни неща, които могат да бъдат проверени – наличието на горска марка по пъна на дървото, дали на мястото на сечището има поставена обозначителна табела, дали в сайта на Изпълнителна агенция по горите фигурира позволителното за сеч за конкретното място. Ако става въпрос за камион, транспортиращ дървесина – дали има необходимия превозен билет и дали натоварената дървесина отговаря на написаното в него.

Разкажете ни за мобилното приложение “Спаси гората“! В какви случаи да го използваме?

“Спаси гората“ е мобилно приложение, което позволява с няколко кратки и лесни стъпки да се подаде сигнал до контролните органи, в случай че сме станали свидетели на незаконна дейност в горите. Важно е обаче преди това да се направи проверка на информацията – т.е. дали наистина става въпрос за незаконна сеч или транспорт. Това става много лесно – като се проверят регистрите за издадени позволителни за сеч и превозни билети на Изпълнителна агенция по горите. Ако пък липсват документи, тогава вече има пълно основание за подаване на сигнал. Най-важното при подаване на сигнал за незаконна сеч е да се даде точна локация, а при сигнализиране за незаконен транспорт – да се напише номера на превозното средство.

Вярно ли е, чe връщайки се от морето, Яна е заловила камион с незаконна сеч?

Да, това е един от случаите, когато човек може да съчетае полезното с приятното. Докато се връщахме от морето, забелязахме камион, който се движи по магистралата. От чисто любопитство реших да го проверя. Оказа се, че в превозния му билет пише, че транспортира иглолистна дървесина. В каросерията обаче се виждаха клони с дъбови листа, което означава, че превозва дървесен вид, който не фигурира в документите му и съответно не би трябвало да е в камиона. Все пак изобщо не е трудно да се различи иглолистно от широколистно дърво, особено когато има листа. Подадох сигнал веднага, а по-късно разбрах, че камионът е бил причакан на мястото за доставка и е бил издаден акт за нарушение. 

Какво трябва да знаем, ако видим логото FSC върху изделия от дървесина? 

Може би първо трябва да кажем, че FSC e сертификат, познат в голяма част от света, и той гарантира спазването на определени правила за устойчивост при стопанисването на горите. А логото на FSC се поставя на продукти, които са изработени от такава дървесина. 

Когато видим логото, можем да знаем, че дървесината, от която е направено съответното изделие (картонена кутия, печатна хартия, книга, четка за грим, мебел, гребен, цветен молив и т.н.), е добита по законен начин, че при отсичането на дърветата са спазени редица правила за опазване на биологичното разнообразие.