Зелена светлина за Зелената лентичка

Кризите

Според данни на Autism Society of America към 2024 г. едно на всеки 44 деца страда от разстройство от аутистичния спектър. А чакането по опашки, скупчването на хора на обществени места често предизвикват тежки кризи за тези деца. За жалост, в България с този проблем все още никой не се бори.

Има начин

А решението е просто – Зелената лентичка със слънчогледи. Тя се поставя на хора със скрити увреждания като аутизъм, синдром на дефицит на внимание, деменция, болест на Крон и е знак, че деца или възрастни имат скрит проблем. 

Инициативата стартира от служители на лондонското летище  “Гетуик” и се реализира вече седем години. Специфично за скритите заболявания е, че са ментални и са невидими за останалите хора. А поставена от близък човек, Зелената лентичка е знак, че децата или възрастните се нуждаят от специално разбиране, грижа и подкрепа. На лентичките има табелка, на която да се напише името на детето и телефон за връзка с родителите, ако се наложи.

Борбата на “Аутизъм днес“

Сдружение “Аутизъм днес“ от близо две години алармира институции и общественост за нуждата от кампания, така че Зелената лентичка със слънчогледи да е разпознаваема за хората. Идеята е тя да е достъпна на всички обществени места – като супермаркети, летища, гари и други – и който желае, да я използва за детето или близкия си. Така носителят на лентичката ще получи повече разбиране и добро отношение като например бърз достъп до проверка на документите.

По този начин на хората и децата със скрити заболявания ще бъдат спестени тежки кризи.

За жалост, у нас към психичните увреждания все още има стигма, докато във Великобритания Зелените лентички се дават не само на летищата, но и в магазините.

Да помогнем на сдружение “Аутизъм днес“ да популяризира Зелената лентичка в България и да облекчи живота на децата и възрастните със скрити заболявания!

Може да се свържете с “Аутизъм днес“ на тел. 0896699274

e-mail: [email protected]

и да посетите сайта на сдружение “Аутизъм днес“: www.autismtoday-bg.eu


РЕКЛАМА: