Какво се случва с отпадъците, след като ги изхвърлим? Даваме думата на професионалистите от “ЕкоПак”.

Пътят на отпадъците

След като изпием и изядем съдържанието им, отпадъците имат три възможни пътя:

  Да бъдат изхвърлени в природата и да я замърсят.

  Да бъдат изхвърлени в смесения битов отпадък, където се разлагат стотици години.

  Да попаднат в контейнерите за разделно събиране, да бъдат рециклирани и да влязат отново в икономиката.

Поне 75% от опакованите стоки могат да бъдат рециклирани.

Какво можем да направим ние, за да превърнем отпадъците от проблем в решение?

Разделно изхвърляне. Ако всички изхвърляме разделно, ще имаме 300 000 тона по-малко отпадъци годишно. И ще създадем 300 000 тона повече добавена стойност в нови дрехи, топки, опаковки, стоки за бита.

Изплакване на опаковките преди изхвърляне. Отпадъците изминават дълъг път от контейнера до рециклатора. Ако по тях има мазнини, те засъхват и става невъзможно да бъдат отстранени.

Пристигнали в рециклиращите заводи, отпадъците се надробяват, изпират и разделят допълнително. След това биват преработени отново в суровина за производство на нови бутилки, полиестерни влакна за дрехи, пълнеж за завивки, якета, чанти и много други.